Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Fungsi Ribosom Beserta Pengertian, Struktur dan Gambarnya

Dunia-Pendidik.Com - Ribosom adalah salah satu macam-macam organel yang terdapat pada makhluk hidup, baik tanaman atau hewan.

Ciri khas ribosom ialah ukurannya yang kecil dan padat. Wujud ribosom berupa butiran-butiran. Umumnya ribosom mempunyai ukuran diameter sebesar 20 nm. Kandungannya terdiri dari 65% RNA ribosom (rRNA) dan 35% protein ribosom atau dinamakan ribonukleoprotein (RNP).

Fungsi Ribosom Beserta Pengertian, Struktur dan Gambarnya

Letak ribosom menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pun ribosom yang bebas di unsur sitosol. Ribosom tidak mempunyai membran atau selaput sebab ukurannya yang kecil dan melulu terdiri dari protein saja.

Organel sel ribosom terdiri dari dua bagian, yakni subunit besar dan subunit kecil. Masing-masing bagiannya berisikan RNA dan protein. Kedua subunit itu dikategorikan berkaitan dengan tingkat sedimentasi dalam media tertentu.

Fungsi Ribosom

Ada sejumlah fungsi ribosom dalam sel, walau sebenarnya melulu 1 faedah utamanya. Berikut ini adalahpenjelasan mengenai faedah ribosom dan pembahasannya lengkap.

1. Tempat Sintesis Protein

Fungsi utama ribosom ialah melakukan proses pembentukan protein. Ribosom merangkai urutan asam amino menjadi peptida cocok cetakan dalam RNA messenger (mRNA). Ribosom menjadi lokasi terjadinya sintesis protein dalam sel.

Rangkaian proses sintesis protein ini disebut sebagai dogma sentral. Protein yang didapatkan dalam proses sintesis ini nantinya akan dipakai oleh sitoplasma. Pembentukan atau sintesis protein menjadi faedah utama organel sel ini.

2. Fungsi Translasi

Dalam proses pembentukan protein, ribosom melakukan tahapan translasi. Langkah ini dilaksanakan berupa proses memungut instruksi dari Messenger RNA dan menggantinya menjadi protein.

Proses atau langkah-langkah ribosom untuk menciptakan protein dibuka saat ribosom menempel asam amino membina protein, kemudian kedua subunit bergabung dengan RNA messenger, sampai akhirnya proses membina protein terjadi.

3. Berperan dalam Kegiatan Metabolisme Sel

Fungsi ribosom yang lainnya pun berperan penting untuk setiap pekerjaan dan kegiatan metabolisme yang dilaksanakan oleh sel tersebut sendiri. Ribosom adalahbagian yang berperan urgen dalam pembentukan sebuah sel yang sempurna.

Nah demikian referensi faedah ribosom pada sel tanaman dan fauna selengkapnya. Semoga dapat menjadi referensi pengetahuan dan pun menambah wawasan.                       

Posting Komentar untuk "Fungsi Ribosom Beserta Pengertian, Struktur dan Gambarnya"