Fungsi Tari Untuk Manusia Beserta Manfaat dan Penjelasannya

Dunia-Pendidik.Com - Seni tari ialah seni yang memakai gerak tubuh insan yang diiringi irama sebagai medianya. Menari juga menjadi di antara akvitias yang tidak sedikit digemari, baik tarian tradisional atau tari modern. Terdapat sejumlah fungsi seni tari untuk manusia, contohnya sebagai sarana keagamaan, sarana pendidikan, dan sarana hiburan.

Fungsi Tari Untuk Manusia Beserta Manfaat dan Penjelasannya

Sebuah tarian lazimnya diiringi oleh musik dan irama pengiring. Tarian juga dapat mempunyai makna dan maksud di balik gerakan yang dilakukan. Hal ini cocok dengan definisi seni tari secara umum, yaitu cabang seni yang memakai gerakan tubuh secara berirama untuk kebutuhan mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran.

Terdapat 3 unsur-unsur seni tari yang utama, yaitu rasa, raga, dan irama. Selain tersebut ada unsur penyokong lainnya laksana kostum, tata rias, properti, pola panggung, dan pola lantai. Unsur-unsur tersebut lah yang menyusun seni tari secara keseluruhan.

Seni tari tentu pun mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Tarian dapat digunakan dalam ritual keagamaan atau sebagai media pembelajaran kebudayaan. Ada pun orang yang suka menari sebab menyalurkan kegemaran atau melulu sekedar memenuhi waktu luang saja.

Fungsi Seni Tari

Berikut ini akan dibicarakan mengenai apa saja 10 faedah seni tari beserta manfat dan penjelasannya secara lengkap.

Sebagai Sarana Keagamaan

Fungsi tari yang kesatu ialah sebagai sarana upacara dan ritual keagamaan. Terdapat tidak sedikit tarian yang dipakai dalam upacara keagamaan cocok dengan keyakinan rakyat setempat. Contohnya tari Pendet dari Bali atau tari Gantar dari Kalimantan, sebagai wujud persembahan.

Sebagai Sarana Hiburan

Tarian pun bisa bermanfaat sebagai sarana hiburan. Ada tidak sedikit jenis tarian yang dipakai dalam media hiburan yang dapat menghibur penontonnya dengan koreografi dan kostum yang menarik. Hal ini dapat dilihat pada sekian banyak  jenis tari-tarian canggih atau tarian dalam teater yang tidak jarang dipertunjukkan.

Sebagai Sarana Pendidikan

Fungsi seni tari pun penting sebagai sarana pendidikan. Seni tari dapat digunakan guna mendidik anak supaya bersikap dewasa serta menjalankan nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai keindahan dan keluhuran pada seni tari dapat menajamkan perasaan seseorang. Seni tari juga dipakai untuk mengajarkan kebudayaan pada anak-anak.

Sebagai Sarana Pergaulan
Seni tari ialah suatu seni yang kolektif sebab proses pengerjaannya melibatkan sejumlah orang, mulai dari koreografer sampai para penarinya. Oleh sebab itulah, seni tari juga bermanfaat sebagai sarana pergaulan untuk meningkatkan teman dan supaya berinteraksi dengan orang beda yang tercebur dalam seni tari.

Sebagai Sarana Terapi

Seni tari juga dapat digunakan untuk distribusi terapi. Fungsi tari jenis ini diperlihatkan untuk orang-orang berkebutuhan eksklusif seperti difabel fisik. Penyalurannya juga dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Sebagai Sarana Pertunjukan
Seni tari adalah suatu tontonan yang dipentaskan atau dipertunjukkan di atas panggung. Dalam faedah ini, peragaan seni tari dilaksanakan dengan baik dan matang dari sisi artistik, koreografi, rekan dan pesan yang disampaikan, serta output yang diharapkan. Suatu peragaan tari bakal mengundang tidak sedikit penonton yang datang.

Sebagai Sarana Minat Bakat

Banyak orang yang kegemaran menari. Untuk tersebut seni tari dapat difungsikan sebagai sarana penyaluran kegemaran atau minat dan bakat. Dengan mengasah keterampilan menari, baik tersebut tari tradisional ataupun tari modern, pasti akan mengembangkan kegemaran dan dapat juga dipakai untuk memenuhi waktu luang.

Sebagai Sarana Ekonomi
Seni tari juga dapat digunakan sebagai sarana ekonomi yang menghasilkan deviden finansial. Hal ini dapat didapatkan oleh semua penari profesional yang telah terkenal. Dengan mengerjakan pertunjukan tari, maka penari bakal mendapatkan upah atau bayaran sampai-sampai seni tari pun memiliki faedah ekonomi.

Sebagai Sarana Kesehatan

Seni tari memiliki tidak sedikit fungsi guna kesehatan tubuh manusia. Seni tari berfungsi untuk mengawal kesehatan jantung dan melenturkan tubuh. Selain tersebut menari dapat mengurangi berat badan dan meningkatkan energi sebab gerakan yang dilakukan. Fungsi tari pun turut menolong proses pertumbuhan anak.

Sebagai Sarana Katarsis

Fungsi tari yang terakhir ialah sebagai sarana katarsis atau pembersihan jiwa. Seni tari sebagai media katarsis lebih mudah dilakukan oleh orang telah menjangkau taraf atas dalam penghayatan seni. Oleh sebab itu, seringkali jenis tari ini dilaksanakan oleh seniman yang hakiki yang sudah malang melintang di dunia seni tari.

Nah itulah referensi faedah tari beserta manfaat, kegunaan, dan keterangan lengkapnya. Ada tidak sedikit fungsi-fungsi seni tari untuk manusia seperti faedah keagamaan, faedah hiburan, faedah pendidikan, faedah pergaulan, dan faedah ekonomi.                       

Belum ada Komentar untuk "Fungsi Tari Untuk Manusia Beserta Manfaat dan Penjelasannya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel